Carreers

Seed technology researcher (ENG)

Innoveins seed solutions is growing and therefore we are looking for an enthusiastic seed technology researcher.

 

Who are we?

Innoveins seed solutions is a small and young company who focusses on research and development for the crop protection, seed and field services industry. We are a contractor who is delivering seed coating, seed priming and seed phenotyping services to our customers to investigate and develop potential new seed technology or seed technology products to improved seed health and seed uniformity for a better and sustainable agricultural industry. We are based in Meterik and in the near future in Venlo but our customers are globally orientated. We are part of the botany group who has experience for 15 years in agricultural research and due to collaboration we create an innovative working environment.

What is your function?

Together with a seed physiologist you will collaborate on projects to test and evaluate new seed treatment products from both a chemical and biological basis, develop and optimize priming protocols and work on biological studies to look at seed germination by using high-tech machines to visualize and visualize seed quality aspects. You prepare test protocols, conduct research and write test reports and communicate the process and results to internal and external customers.

In addition to projects for clients, you will work in an internal research program where you conduct research that ultimately leads to new services for our clients. You will also connect with internal stakeholders from the Botany Group to ensure that the research you are doing is useful to the entire group

You profile

 • You have an ambitious, inspiring and flexible mentality

 • You like to investigate seed and how seedlings grow

 • As  a minimum a  bachelor degree or masters in Biology, (bio)chemistry or plant sciences

 • Knowledge and experience in seed physiology or plant physiology is a plus but not a necessary

 • Good communication in English both written and oral

 • Good software skills (MS-office)

What we offer!

 • A young and small company were you can gain a very broad experience in seed research

 • Contribute to better and sustainable agricultural practices

 • Work for multinational firms across Europe

 • Starting from 2021 housed at the Brightlands campus in Venlo

 • A nice ecosystem

Can’t wait start working for us?

If you are interested and you meet the above profile, please send an email with your profile and motivation to niels.peeters@innoveinsseedsolutions.com. If you want to know more, you can also call +31 6 55162805. We do not appreciate acquisition in response to this vacancy.

Zaadtechnologisch onderzoeker (NLD)

Innoveins seed solutions groeit en daarvoor zijn we op zoek naar een enthousiaste zaadtechnologische onderzoeker/onderzoekster.

Wie zijn we?

Innoveins seed solutions is een klein en jong bedrijf dat zich richt op het uitvoeren van onderzoek voor de gewasbescherming, zaad en zaadtechnologische industrie. Wij zijn een dienstverlener welke diensten aanbied op gebied van zaadcoating, zaad priming en zaad fenotypering aan bedijven die nieuwe zaadtechnologie en zaadtechnologische producten ontwikkelen for betere zaad gezondheid, zaad kwaliteit maar ook een duurzamere landbouwsector. We zijn momenteel gevestigd in Meterik en in de nabije toekomst in Venlo. We zijn onderdeel van de Botany Group welke al jaren lang ervaring heeft in het uitvoeren van landbouwkundig onderzoek en door deze samenwerking creëren we een innovatief ecosysteem tussen de bedrijven.

Wat houdt je functie in?

Samen met een zaadfysioloog werk je  aan projecten om nieuwe zaadbehandelingsproducten te testen en te evalueren vanuit zowel chemische als biologische basis, ontwikkelt en optimaliseert priming-protocollen en werkt aan biologische studies om te kijken naar zaadontkieming door hightech machines te gebruiken om zaadkwaliteitsaspecten te visualiseren en te meten. Hierbij stel je protocollen op, doet onderzoek, schrijft proefrapporten en communiceert het proces en de resultaten naar interne en externe klanten.

Naast projecten voor klanten, werk je in een intern onderzoeksprogramma waar je onderzoek doet dat uiteindelijk leidt tot nieuwe diensten voor onze klanten. Hierbij maak je ook verbinding met interne belanghebbenden uit de Botany Groep om er zeker van te zijn dat het onderzoek dat je doet nuttig is voor de hele groep

Jou profiel

• Je hebt een ambitieuze, inspirerende en flexibele mentaliteit

• Je vindt het doen van onderzoek naar zaden en de groei van zaailingen leuk

• Je hebt minimaal een bachelor of master diploma in biologie, (bio) chemie of plantenwetenschappen

• Kennis en ervaring in zaadfysiologie of plantfysiologie is een pre maar geen must

• Goede communicatie in het Engels, zowel schriftelijk als mondeling

• Goede softwarevaardigheden (MS-office)

Wat we aanbieden!

• Een jong en klein bedrijf waar je een zeer brede ervaring kunt opdoen in zaadonderzoek

• Bijdragen aan betere en duurzamere landbouw

• Werken voor multinationals in heel Europa

• Vanaf 2021 gehuisvest op de Brightlands Campus in Venlo

• een leuk en gezellig ecosysteem

Kan je niet wachten om voor ons te werken?

Als je interesse hebt en je voldoet aan bovengenoemd profiel, stuur dan een e-mail met je profiel en motivatie naar niels.peeters@innoveinsseedsolutions.com . Wanneer je meer wil weten kun je ook bellen naar +31 6 55162805. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.